เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
 • ขยายกำหนดเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565
  ติดต่อสอบถาม โทร.053-455079 ต่อ 15 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงดาว
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
 • 7 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลเชียงดาว
  ร่วมโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
 • โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
  12 พ.ค.2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว และพื้นที่สวนสาธารณะของเทศบาลตำบลเชียงดาว
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 
  มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเข้าร่วมกิจกรรม
 • วันเทศบาล 2565
  วันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเชียงดาว โดย นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ร่วมกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปี 2565
 • นโยบาย No Gift Policy
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลา ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลา ในการชำระภาษีที่ดินแล ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาวเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษนาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาวเรื่องการดำเนินการตามมาตรก ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเป ... new

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมยูเอชที โรงเรียนบ้านเชียงดาว ภาคเรีย

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
24 มิ.ย. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว
24 มิ.ย. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อ ... new

เทศบาลตำบลเชียงดาว โดย นายประพิศ อุยคำ นายเทศ

อ่านต่อ... 
 
23 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 6
23 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด ...

นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว เป็น

อ่านต่อ... 
 
22 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 13
22 มิ.ย. 2565 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด- ...

นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว เป็นป

อ่านต่อ... 
 
22 มิ.ย. 2565 ประชุมซักซ้อมแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
22 มิ.ย. 2565 ประชุมซักซ้อมแนวทางในการทบทวนแผนพัฒน ...

เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ประชุมซักซ้อมแนวทางในการ

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
1. ด้านกายภาพ
1. ด้านกายภาพ ... new
 
อ่านต่อ... 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง ... new
 
อ่านต่อ... 
 
3. ประชากร
3. ประชากร ... new
 
อ่านต่อ... 
 
4. สภาพทางสังคม
4. สภาพทางสังคม ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
  
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล