เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
 • ปฏิทินกิจกรรม "ถนนคนเดินเชียงดาว" พ.ศ.2565
 • 12 ส.ค. 2565
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • 28 ก.ค. 2565
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
 • 7 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลเชียงดาว
  ร่วมโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
 • โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
  12 พ.ค.2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว และพื้นที่สวนสาธารณะของเทศบาลตำบลเชียงดาว
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 
  มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเข้าร่วมกิจกรรม
 • วันเทศบาล 2565
  วันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเชียงดาว โดย นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ร่วมกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปี 2565
 • นโยบาย No Gift Policy
ปฏิทินกิจกรรม "ถนนคนเดินเชียงดาว" พ.ศ.2565
ปฏิทินกิจกรรม "ถนนคนเดินเชียงดาว" พ.ศ.25... new
ปฏิทินกิจกรรม "ถนนคนเดินเชียงดาว" พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม วันที่ 6 และวันที่...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเชียงดาว (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัต... new

อ่านต่อ... 
 
กำหนดออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะฯ ประจำเดือนกันยายน 2565
กำหนดออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะฯ ... new

อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พร... new
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
18 ก.ย. 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของบ้านวังจ๊อม/บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 13
18 ก.ย. 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ...

อ่านต่อ... 
 
17 ก.ย. 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8
17 ก.ย. 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ...

อ่านต่อ... 
 
16 ก.ย. 2565 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนนิธิสงฆ์ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมแก่ผู้สอบได้ ปี 2564
16 ก.ย. 2565 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนนิธิสงฆ์ และพิธีม ...

อ่านต่อ... 
 
16 ก.ย. 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 7
16 ก.ย. 2565 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
1. ด้านกายภาพ
1. ด้านกายภาพ new
 
อ่านต่อ... 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง new
 
อ่านต่อ... 
 
3. ประชากร
3. ประชากร new
 
อ่านต่อ... 
 
4. สภาพทางสังคม
4. สภาพทางสังคม new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
  
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล