เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
 
 1. ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
 2. หมายเลขโทรศัพท์
     2.1 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว หมายเลขโทรศัพท์ 053-455-079 หมายเลขโทรสาร 053-456024
        2.1 สำนักปลัด 053-455079 ต่อ 26
              2.1.1 งานพัฒนาชุมชม , งานนิติการ และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 053-455079 ต่อ 16
              2.1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-455079 ต่อ 19
        2.2 กองช่าง 053-455079 ต่อ 18
        2.3 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 053-455079 ต่อ 17
        2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 053-455079 ต่อ 16
        2.4 กองคลัง 053-455079 ต่อ 15
 3. E-Mail : info@cdlocal.go.th
 4. Facebook : www.facebook.com/chiangdaocity/
 5. สายตรงผู้บริหาร 053-455079 ต่อ 2

 
ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล