เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

     

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

     

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

     

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

     

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล