เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งตามแผนฉบับนี้มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล