เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม 2564  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน   กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มกราคม 2564   ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน   ธันวาคม  2563 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน   พฤศจิกายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

1 2 34
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล