เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564-2566

      

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง (2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง

      

แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลเชียงดาว

      

ประกาศปรับเพิ่มกรอบอัตรากำลัง (2564-2566)

      

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับที่ 1

      

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ฉบับที่ 1

      

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

      

แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลเชียงดาว 3 ปี พ.ศ.2561-2563

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล