เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้รับรางวัลองค์การจัดการสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงมหาดไทย

      

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จัดโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2548

      

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันรวมพลังสร้างสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล