เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลา ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาวเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษนาบนทางสาธารณะ

     

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

     

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมยูเอชที โรงเรียนบ้านเชียงดาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

     

โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

     

โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มิ.ย.2565

     

ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โปรดติดต่อชำระภายในเดือนมิถุนายน 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงดาว

โทร. 053-455079 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาวเปิดเรียนแบบ On site ตั้งแต่ 13 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว

เปิดดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ On site

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โดยผ่านการประเมินความพร้อมโดยมติเห็นชอบ

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565


ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 

บัดนี้ ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าตลาดสดว่างจำนวน 5 แผง ดังนี้

1. โซน ส (อาหารสด) ล็อคที่ 5 เนื้อที่ 1.40 ตร.ม. อัตราค่าเช่า 613.- บาท

2. โซน ส (อาหารสด) ล็อคที่ 6 เนื้อที่ 2.80 ตร.ม. อัตราค่าเช่า 1,226.- บาท

3. โซน ส (อาหารสด) ล็อคที่ 8 เนื้อที่ 1.40 ตร.ม. อัตราค่าเช่า 613.- บาท

4. โซน ส (อาหารสด) ล็อคที่ 8/1 เนื้อที่ 1.40 ตร.ม. อัตราค่าเช่า 613.- บาท

5. โซน ส (อาหารสด) ล็อคที่ 17 เนื้อที่ 1.80 ตร.ม. อัตราค่าเช่า 788.- บาท

#อัตราค่าเช่าต่อเดือน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  กองคลัง 

โทร. 0-5345-5079 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล